Quantcast
Till salu inom: ”

sveriges rikes lag 1734 säljes

Tidigare annonser till salu

Gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket före den 1 januari 1990. Norstedts förlag. 1990 (Uppsala). Hundraelfte upplagan. Förlagets gulddekorerade blå helklotband. Färgat övre snitt. LXVIII, 1122 s. + bihang [pag. B1-B1669] + register [pag. R1-R100] + tillägg [pag. T1-T36]. OBS! Bortklippt flik [ca 3x10 cm] i överkanten av främre försätts, i övrigt gott skick. Vikt: 2040 gram. OBS! Vi tillämpar maxporto 50:- för försändelser inom Sverige!
Norstedts Juridik. 131 uppl. 2010. 4152 s. Inbunden. Förlagets blå klotband med guldtryck. Trådbunden. 2810 gram. Nyskick. Mycket fint exemplar. Nytt. Känns "ohanterat". En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EG-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EG-domstolen, Högsta domstolen, Regeringsrätten, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, Migrationsöverdomstolen samt Europadomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken. Till Sveriges rikes lag 2010 hör ett komplement innehållande de ändringar i EU-fördragen som föranletts av Lissabonfördraget samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
Gidlunds 1981. 577 g. 21x13x4 cm. Faksimilutgåva med förord av Ivar Lo-Johansson, som anser den vara ett språkligt mästerverk, "de hängdas poesi" som erinrade om de Guds bud som Mose ristade på stentavlorna på Sinai berg. I Missgärningabalken dominerar tjuvnad, de fattigas brott, därnäst horsbrott och tidelag. Handelsbalken talar om att legohjonen, de butiksanställda, skulle kunna straffas genom att arbeta ett år utan lön. Inledningen ser Ivar Lo som en uppvisning i hyckleri. Man skyller ifrån sig på Gud och "man frågar sig hur det mycket stränga straffet för hor kunde förenas med monarkens allmänt bekanta skörlevnad". Intressant kulturhistoria sedd genom Svea Rikes lagar.
Sveriges Rikes Lag 2014 (skinnband) : SverigesRikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram ( HELT NY MED ÅRS KORT ) BUTIK PRIS 3500 NU SÄLJES FÖR 1500 kr ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sveriges Rikes Lag 2013 (skinnband) : SverigesRikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram ( HELT NY ) BUTIKS PRIS 3500 SÄLJES FÖR 1200 kr
Antagen på riksdagen 1734.Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket före den 1 januari