Quantcast
Till salu inom: ”

contrast 345 säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Snabbseglande crusingbåt.Vävårdad Teakdäck Rullstor Självslående fock Gennacker Yanmar 28hk. Blyköl Autopilot Tridata Gps Radio Värmare Kyl m.m.
Contrast 345 Löa 34,5 fot årsm.2003 båten är fullutrustad och i välvårdat skick endast en ägare. För mer information kontakta Sveneric Ottosson och jag översänder komplett utrustningslista samt mer foto.
Båten är välvårdad med fin inredning se bifogade foto , ring för visning av båten.
Göteborg, tryckt hos Anders Lindgren, 1872. 8:o. (1), iv, 345, (1) s. Trådhäftad med tryckt aningen nött, grönt pappersomslag. Uppsprättat men oskuret exemplar. Rygghuvud med mindre pappersspricka. Namnteckning ‘Aug. Nylén’ på främre omslag. Innehåll: Landtmäteriets uppkomst och utveckling i äldre tider; Den nya tiden (Falkman chef frö landtmäteriet; Inventeringen i general-landtmäteri-kontoret; Geografiska karteverket; Särskildt karteverk för Norrbotten; Hr falkman skiljes vid ekonomiska karteverket; Förföljelser mot Widmark och Dahlgren; Attentater emot det nya ekonomiska karteverket; Förslager till ny landtmäteri-instruktion; Frågan om öfver-ingeniörs-tjenstens indragning; Frågan om ekonomiska karteverkets återförflyttande under landtmäteri-styrelsen; Landtmäteri-statens organisation och landtmäteri-föreningarne); Striderna inom landtmäteri-kontoret (Hr Falkman contra landtmäteri-sekreteraren Sandström; Hämnd efter döden; Hr Falkman contra landtmäteri-fiskalen Bergsten; Hr Falkman contra kammarherren Belfrage; Vice kommissionslandtmätaren Oscar von Sydow contra hr Falkman; En blick på utkomna cirkulärer och formulärer; Landtmäteri-styrelsens bötfällningar; Porträttet); Strödda aktstycken till kännedom om förvaltningen inom landtmäteri-kontoret (Åklagare och domare i en person; Olika behandling af frågor om tjenstledighet; Vägrade afskedsansökningar; Storckenfeldts afsättning; Märklig lagstiftning; Öfver-ingeniör Ramsten, tilltalad för falsk angifvelse; Olika grunder för landtmäteri-elevers antagande; Förslaget till återbesättande af förste landtmätaretjensten i Stora Kopparbergs län 1859; Uppskattningtabellen af Helander, Klein och Cedergren; Märkliga befordringsmål; En betydlig del af landtmäterikontorets arkiv på långlån; Fördröjd lösen för konstitutorial utgör fullt skäl för dess återkallande; Vigtigt mål; ‘Författningsenliga benämningar’; ‘Författningsenligt språk’; Afvittringsstyresmännens dagböcker; Olydnad mot kongl. maj:ts befallning och misshushållning med statens medel; Enskildta bref utgöra ‘mål’ hos landtmäteristyrelsen; Egendomlig utnämning; Är justerare berättigad att verkställa justering åt personer, boende utom hans distrikt?; Ny examen, såsom vilkor för erhållande af tillstånd att justera medicinalvigter; Ovanligt prejudikat; Slutbetraktelse).