Quantcast
Till salu inom: ”

lotsbåt säljes

Lotsbåtar
F
Lotsbåtar
F

Tidigare annonser till salu

I boken beskriver författaren evangeliskt pionjärarbete inom Missionsförbundet på skånska gods och herresäten och i övrigs Sverige - Häftad Braås författaren 1956. Boken är något snedläst och omslaget är naggat i kanterna och har vikveck, i övrigt i gott skick, mestadels ouppskuren [ omfång: 192 s. ; 20 x 13 cm; 256 gr] - UR FÖRORDET: Då många uppmanat mig att i bokform utge några »-Ekon»- och »-Axplock»- från arbetsfält, som troligen ej förut beskrivits av någon inre missionens arbetare - evangeliskt pionjärarbete på skånska gods och herresäten samt på andra »-obrutna tegar»- inom svenska landamären, ävensom evangeliska möten och bibeldiskussioner på Folkets Hus och andra neutrala lokaler - så vill jag härmed trots all brist, som kommer att vidlåda detta arbete, likväl infria mitt löfte och verkställa vännernas önskan. - I denna bok är också nedtecknade minnen från husbesök, fritänkarelägrets attacker mot väckelsen, »-efter- mötes jägare»-, säregna »-förnattsmöten»-, väckelsemöten på lotsbåt och i militärläger och en del evangelistminnen, som ej förut blivit beskrivna, av mig i de böcker, som Svenska Missionsförbundets Evangelistkår under åren utgivit på Missionsförbundets Förlag. - Min innerliga åstundan och bön är, att denna bok skall få tjäna som en inspirationskälla för det försummade arbetet att »-bryta ny mark»- i de hundratal socknar i vårt land, där ännu ingen fri evangelisk verksamhet upptagits. Den vill ock visa för envar Ordets och förbönens kraft samt föra i blick fältet trossjälar, som aldrig förut fått en minnesruna i missionens hävder. Men framför allt är det mitt hjärtas djupaste önskan, att denna enkla kolportörs- och evangelistbok måtte bli en äreton åt vår Gud och Lammet, som köpt oss åt Gud med sitt blod. - Braås den 2 juni 1956. - FÖRFATTAREN. - TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken SÖK BLAND SÄLJARENS ANNONSER här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: Ck Kristna samfund
Skövde 2008. Mycket rikt ill i färg o s/v, plr o a ill. Hft 148 sid. 25x20 cm.
Göteborg 2009, Föreningen Allmogebåtar. Mkt rikt ill i färg o s/v. Hft 148 sid. 23x28 cm.
Föreningen Allmogebåtar 2008 Träbiten 142 Hft. 147s. Rikt illustrerad i färg & s/v. Mkt. gott skick*