Quantcast
Till salu inom: ”

bin biodling åke hansson 585 sidor säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

Takbox

Västervik
F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Åke Hanssons bibel för alla som är intresserade av eller sysslar med biodling. Boken tar upp i princip allt som handlar om bin och biodling. Boken är i mycket gott skick! och plaststencilen i boken är komplett. Mitt pris är 700kr plus porto om ni inte kan ta er till Visby. Bin och Biodling av Åke Hansson Första upplagan September 1980, 8000 ex. Åke Hansson och LTs förlag ab 1980 Centraltryckeriet AB, Borås 1980 ISBN 91-36-00427-8
Malmö, Beyronds Aktiebolag, 1952. Stor 8:o. 351 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda halvskinnband med ryggtitel & enkel ryggdekor i guld, mönstrat pärmpapper. Välhållet exemplar. Innehåll: Biskötsels historia i Sverige, av Albert Sandklef; Biodlingens förutsättningar i olika delar av landet, av Yngve Cederholm; Forsknings- och försöksverksamhet på biodlingens område, av Nils Olsson; Ett år i bigården, av Carl Kjellén; Den moderna bigårdens utrustning, av Erik Palm; Vandringsbiskötsel, av Sven Segerpalm; Binas 'språk', av Karl von Frisch; Från nektar till honung, av Åke Hansson; Pollenanalysen i biforskningens tjänst, av Enoch Zander; Statistiska uppgifter över den svenska biodlingen, av Nils A. Pellmyr; Biodlingens betydelse för jordbruk och trädgårdsskötsel, av Åke Hansson; Bina och växtskyddsmedel, av Bertil Wahlin; Bisjukdomarna och deras bekämpande, av Bertil Schwan; Binas fiender, av Åke Hansson; Bigiftet och dess användning i kampen mot reumatismen, av Åke Hansson; Binas ärftlighetsförhållanden, av Helge Olsson; Riktlinjer för en rationell drottningodling, av Ole Müller; Biodlingens framtidsutsikter, av Gustaf Hagsjö; Folklig tro och sed kring bina, av Albert Sandklef; Undervisning och litteratur angående biskötsel, av J. & Rut Norelius; Ur den svenska biodlarorganisationens historia, av Carl Hammar; Lagbestämmelser; Biodlingens problem. Uttalanden av framstående biodlare från olika delar av Sverige; Biodlare [i Uppsala län] uttala sig.
bin och biodlingåke hansson585 sidor 1980
Bin och Biodling. Åke Hansson. 585 sidor.
Bi Bin och Biodling. Åke Hansson 1984. Bi-Bibeln 585 sidor