Quantcast
Till salu inom: ”

carl gustaf 1900 säljes

Cg 1900

Örnsköldsvik
Memoarer
F

Tidigare annonser till salu

Forsberg, Gustaf. Yrkesfarekommitténs betänkande. Jämförande sammanställning utarbetad för Teknisk Tidskrift... Sthlm 1910. 37 s. Omslagen medbundna. + Themptander, Sven. Om slitningsafdrag vid taxering. Utredning angående frågan om beskattningsfria afskrifningar å inventarier, verkställd för Sveriges Industriförbund. Sthlm 1912. 21 s. Omslagen medbundna. + Tjerneld, John. Kort handledning vid tillämpningen af nya aktiebolagslagen 1910. Särskilt afseende att framhålla de viktigaste sklijaktigheterna mellan den nya lagen och 1895 års aktiebolagslag. Sthlm 1912. 66 s. Omslagen medbundna. + Fürst, Th. Kort handledning vid tillämpning af lag om arbetarskydd 1912. Särskilt afseende att framhåla de viktigaste skiljaktigheterna mellan den nya lagen och 1889 och 1900 års arbetarskyddslagar. Sthlm 1913. 39 s. Omslagen medbundna. + Om force-majeure-klausulier i köpeaftal med särskild tillämpning i händelse af krig, blockad eller exportförbud. Sthlm 1915. 58 s. Stor 8:0. Sammanbundna i ett bra brunt halvfranskt band med guldornerad rygg och klistermarmorerade pärmöverdrag (Hedberg). Med Prins Carls förgyllda pärmexlibris. Prins Carl (Oscar Carl Vilhelm), hertig av Västergötland, var Oscar II:s son, född 1861.
Gustaf Chelius. Sthlm., 1900. 791. s 8:o. Inb. Fint halvklotband i bra skick utan omslagen.
Gustaf Chelius Stockholm 1900, inb dekorerat band, 792 s.
Gustaf Chelius Stockholm 1900, inb dekorerat band, 792 s.