Quantcast
Till salu inom: ”

hertig karls glas säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

Untitled
F
F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Södermanlands hembygdsförbund. 1947. 213 s. Inbunden. 23x16cm. 510 gram. Mycket gott skick. Ur innehållet: Det återuppståndna Nyköpingshus. Nyköpings gästabud ? det första friluftsspelet i Nyköpings gamla borgruin. Hertig Karls glas. Att resa till Södertälje. Låsbolaget, en hundraårig Eskilstunaindustri. Hemgården i Vingåker. Hur en sockenfilm kom till. En kriminalhistoria från Södertälje under trettioåriga krigets dagar. En sörmländsk trädgård på Karl XI :s tid. Ett arabiskt mynt. Fogdö kloster och dess äldsta jordebok. Industrier i forna tiders Södermanland. En sällsynt medeltida schackpjäs från Nyköping. Vackra Brita på Oxlö krog. Ur gamla diskussionsprotokoll. Sörmland i nyutkommen litteratur samt Från den sörmländska hembygdsrörelsens arbetsfält.
NOBELPRISET 1974. BONNIERS 1992. 8:o. Förlagsband med skyddsomslag. 585 sidor. ANM: Ring efter glas på omslag, smärre riss i omslag, inlaga fin. Hans nådes tid är ett storslaget epos som utspelar sig under de stormiga år på 700- och 800-talet då Karl den store successivt utvidgade det frankiska riket till att omfatta merparten av det som idag benämns Västeuropa. I det väldiga, och av rädsla präglade, riket råder genom hela boken en osäkerhetskänsla som lamslår alla reella och potentiella upprorsförsök. Makten utövas med en fullständigt obarmhärtig mildhet i så måtto att varje oförsiktigt ord, överilad handling, eller minsta tecken på uppror registreras av kejsarens vidsträckta spionorganisation och oavkortat leder till att upprorsmakare spåras upp och med mild hand, får stå till svars för sina statsfientliga uppsåt. I den norditalienska landsdelen Lombardiet bor emellertid storbönder med starka och självständiga traditioner, bönder som så småningom finner det outhärdligt att rätta sig efter de kejserliga påbuden. Till dem hör romanens huvudpersoner Bertoald Lupgis och dennes två hårdbarkade söner Warnefrit och Conald samt den yngste sonen Johanniperto (Johannes) som i motsats till sina bröder erhållit boklig bildning . De tre bröderna dyrkar hängivet och i all hemlighet den undersköna Angila som är dotter till den kejserliga vasallen hertig Rodgaud. Det uppror som hertigen anstiftar mot Hans nåde förändrar Lupigisbrödrnas liv högst påtagligt då de som kejserlig gisslan sprids vind för våg över hela det väldiga riket. Historien om Lupigisbrödernas öden och äventyr berättas med en mycket snillrik berättarteknik där Johnson genom att blanda vittnesredogörelser med anteckningar, utdrag av vissa huvudpersoners kvarlåtenskaper samt inre monologer, lyckas spegla och förmedla karaktärernas tankar och gärningar från flera perspektiv. Det märks också att berättelsen är uppbackad av omfattande efterforskningar då många av de karaktärer som förekommer i boken har fått drag av eller åtminstone namn efter personer som verkligen har funnits i den tid och inom de områden berättelsen omfattar. Likaså har Johnson lämnat alla ortsnamn ograverade så att de överensstämmer med de faktiska benämningarna från 700- och 800-talet.
Sörmlandsbygden. Årsbok. Sextonde årgången. Linneryggsbd. Ill. Bl.a. om Hertig Karls glas mm. 1947.
Sörmlandsbygden. Årsbok. Sextonde årgången. Linneryggsbd. Ill. Bl.a. om Hertig Karls glas mm. 1947. 213s.