Quantcast
Till salu inom: ”

konst kent larsson salu säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Forum. 1989 (Helsingborg). Femtonde årgången. Häftad, rikt ill. 144 sidor. Mycket gott skick. Innehåller bl.a.: Francesco Petrarca: Sonetter, Raymond Roussel: Locus Solus, Lars Gyllensten: Djuriska och mänskliga stycken, Per Wästberg: Mörkervatten, Stig Larsson: Märke, Johan Svedjedal: Berättaren Stig Larsson, Kopositören Charles Ives, Om Eva Löfdahls måleri, Kent Lindfors om sitt måleri.
Axelsson, Monica: Tvåspråkiga baarn och skolframgång- mångfalden som resurs 100kr. Bloom, Harold: Hur du ska läsa och varför 40 kr. Brodin, Jane och Peg, Lindstrand: Perspektiv på en skola för alla 90 kr. Carlgren, Ingrid och Marton, Ference: Lärare av i morgon 80 kr. Claesson, Silwa: Spår av teorier i praktiken 70 kr. Egidius, Henry. Skola och utbildning 160 kr. Ehn, Billy och Löfgren, Orvar: Kulturanalyser 90 kr. Hallberg, Kristin: Läs mig sluka mig! 100 kr. Holm, Lars och Larsson, Kent: Svenska meningar 100 kr. Håkansson, Gisela: Språkinlärning hos barn 80 kr. Hyltenstam, Kenneth: Tvåspråkighet med förhinder 100 kr. Flanér, Stig: Bilder av människan 140 kr. Johansson, Eva och Johansson, Barbro: Etiska möten i skolan 120 kr. Lagercrantz, Olof: Om konsten att läsa och skriva 20 kr. Lindberg, Leif och Berge, Britt-Marie: Pedagogik som vetenskap- vetenskap som pedagogik 120 kr. Linell, Per: Människans språk 200 kr. Melin, Lars och Lange, Sven: Att analysera text 90 kr. Miller, Alice: Det självutplånande barnet 40 kr. Löwenborg, Lars och Gislason, Björn: Lärarens arbete 140 kr. Löwing, Madeleine och Kilborn, Wiggo: Huvudräkning 100kr. Ncm Nationellt centrum för matematikutbildning: Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik 70 kr. Nämnaren tema Ncm: Matematik- ett kommunikationsämne 70 kr. Normell, Margareta: pedagog i en förändrad tid 70 kr. Sjögren, Annick: Här går gränsen 70 kr. Sjöwall, Anna: Kulturmöten i barnomsorg och skola 70 kr. Svedberg, Lars och Zaar, Monica: Boken om pedagogerna 100 kr. Säljö, Roger: Lärande i praktiken 100 kr Stensmo, Christer: Pedagogisk filosofi 150 kr. Teleman, Ulf: Lära svenska 100 kr.
Jag säljer nu en del av min kurslitteratur som jag använt under mina studier i bl.a. hälsopedagogik, coaching, kommunikation och ledarskap. Böckerna är knappt använda, ej antecknade i och några är till och med oanvända. Alla är i väldigt gott skick! * Hälsans Mysterium - Aaron Antonovsky - 120 kr (ord. 219 kr) * Människans hälsa, livsåskådning och personlighet - Kjell Kallenberg, Gerry Larsson - 120 kr (ord. 229 kr) * Stressad hjärna, stressad kropp - Ulf Lundberg, Görel Wentz - 40 kr (ord. 129 kr) * Reflekterande processer, samtal och samtal om samtalen - Tom Andersen - 120 kr (ord. 224 kr) * Om konsten att samtala - Anders Engquist - 80 kr (ord. 164 kr) * Praktisk retorik - Göran Hägg - 40 kr (ord. 113 kr) * Dynamik i arbetsgrupper, om grupprocesser på arbetet - Kjell Granström - 140 kr (ord. 237 kr) * Leadership, Gender & Culture in Education, Male & Female Perspectives - John Collard & Cecilia Reynolds - 100 kr (ord. 204 kr) * Folkhälsa som tvärvetenskap, möten mellan ämnen - Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson - 180 kr (ord. 295 kr) * Hälsokommunikation, en introduktion - Gunilla Jarlbro - 80 kr (ord. 162 kr) * Pedagogik i hälsofrämjande arbete - Eva Svederberg, Lennart Svensson, Tina Kindeberg - 160 kr (ord. 260 kr) * Hälsopromotion i arbetslivet - Anders Hansson - 240 kr (ord. 341 kr) * Hälsoarbete - Linda Ewles, Ina Simnett - 180 kr (ord. 310 kr) * Friskt ledarskap, lönar sig - Tommy Ljusenius, Lars-Göran Rydqvist - 180 kr (ord. 301 kr) *Foundations for Health Promotion - Jane Wills, Jennie Naidoo - 140 kr (ord. 247 kr) * Det löser sig (handledarmaterial + deltagarhäfte) - Kamilla Nylund, Johan Faskunger - 100 kr (ord. 251 kr) * Teambildning och teamarbete - Lasse Hogedal - 100 kr * Nya friskvägen - Kent Carlén, Matts Dahlkwist -100 kr * Hantera din stress, en utvecklingsguide och faktabok - Matts Dahlkwist - 100 kr (ord. 206 kr)
Språk och kön - Ann-Catrine Edlund & Eva Erson & Karin Milles. Sliten i pärmen och namn på första bladet men fungerar gott att läsa. 50 kr. Vägar genom texten - Lennart Hellspong & Per Ledin. Upplaga 1:15. Kantstött annars i gott skick. 100 kr. Funktionell Textanalys. Per Holmberg & Anna Malin Karlsson & Andreas Nord. Upplaga 1. Gott skick. 100 kr. Språksociologi - Jan Einarsson. Upplaga 2:1. Skriven i med överstrykningspenna på ett par sidor. ljus fläck på en kant, annars gott skick. 150 kr. Engelskan i Sverige - Svenska språknämnden 2004. Sliten men gott och väl läsbar. 50 kr. Sociolingvistik - Eva Sundgren. Upplaga 1. Kantstött annars gott skick. 150 kr. Klarspråk på nätet - Helena Englund Hjalmarsson & Karin Guldbrand. Gott skick. 100 kr. Funktionell svensk grammatik - Maria Bolander. Upplaga 4. Sliten med kaffefläck under nedre delen av boken. Fullt läsbar. 50 kr. Svenska meningar - Lars Holm och Kent Larsson. Upplaga 2.29. Gott skick. 100 kr. Författarens verktygslåda - Torsten Thurén. Upplaga 1. Lite kantstött, annars gott skick. 100 kr. Om konsten att läsa och skriva - Olof Lagercrantz. Pocket. Gott skick. 25 kr. Böckerna finns för avhämtning på Södermalm eller kan postas. Mottagaren betalar portot. Vänliga hälsningar, Julia Juhlin