Quantcast
Till salu inom: ”

takpannor eternit säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

Eternithus
F
Sommarbarn
F
F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Regelbundet underhåll av ert tak är en billig lösning jämfört med att investera i nytt. Har du ett tak med plåt/tegelpannor/betongpannor/eternit som börjar komma till åren är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket kostsamma. På Strövelstorps Takmåleri så reparerar, målar och förseglar vi skånska villatak. Detta gör vi så bra att vi lämnar 10-års garanti på våra utförda arbeten. Kostnaden för en omålning är alltid billigare än ett nytt takbyte men av precis samma kvalitet om inte bättre. Tillsammans med ROT-avdraget får man ett förmånligt pris och står sig trygg i många år. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök. Kontakt: Sven Magnusson Telefon: 042-4000 284 Företaget innehar F-skatt
Mossa,alger och lav påverkar inte enbart husets utseende utan även dess skick och värde. Med hjälp av våran Auktoriserade Grön-Fri entreprenörer dubblerar ni takets livslängd och ni höjer värdet. Vi tvättar trä, puts, sten, tegel, eternit takpannor
Vi målar yttertak till fasta priser Våra duktiga målare målar alla typer av tak. Vare sig du är villaägare, representerar en bostadsrättsförening eller förvaltar ett bestånd kan vi hjälpa dig med målning av yttertak. Arbetsprocessen - Steg-för-steg -Rengöring och förbesiktning av taket. -Rengöringen innebär att all beväxning som alger, lav och mossa tas bort. Detta tar normalt en hel dag. Undersökningen av taket görs även för att se till att taket är i sådant skick att det är möjligt att måla.Takpannor som är trasiga byts ut och mindre reparationer kan behövas. -Applicering av färgen. Färgen appliceras med färgspruta och pensel. Torktiden är beroende av hur hög luftfuktighet det är i luften, men vid RF 50% och vid +20graders värme tar det cirka en timma innan färgen torkar. Denna unika egenskap gör att det i närmast är riskfritt att måla även vid risk för regn. -Efterkontroll och besiktning. Målaren kontrollerar mycket noggrant och gör en slutbesiktning (gärna med kunden) och fyller i ett protokoll. Detta protokoll bifogas sedan fakturan. Villatak - Fast pris på en normalstor med tegelpannor eller betongpannor 13500,00 Kostnaden 13500,00 är inklusive moms med ROT-avdrag. Detta innebär att efter slutfört arbete får du en faktura på 13500,00+material som du har 10 dagar på dig att betala. -Har du ej rätt till ROT-avdrag blir då kostnaden 27000,00 inklusive moms+material. Priset gäller om lutningen är är brantare än 45grader då vi behöver specialutrustning. Vi lägger alltid på minst två strykningar! Vi kan hjälpa dig med tak byte om det behövs. Betongpannor och tegelpannor appliceras med en special typ av färg som har ett bindemedel som heter findispers polymerisat. Det är utmärkt att använda på alla sugande ytor som taktegel, betongtakpannor och liknande. Det fungerar även på eternit som är obehandlad. Kontakta oss för offert med fast pris. Takets tillgänglighet, lutning och vilket färgsystem det i dag har påverkar priset.
Vi målar yttertak till fasta priser Våra duktiga målare målar alla typer av tak. Vare sig du är villaägare, representerar en bostadsrättsförening eller förvaltar ett bestånd kan vi hjälpa dig med målning av yttertak. Arbetsprocessen - Steg-för-steg -Rengöring och förbesiktning av taket. -Rengöringen innebär att all beväxning som alger, lav och mossa tas bort. Detta tar normalt en hel dag. Undersökningen av taket görs även för att se till att taket är i sådant skick att det är möjligt att måla.Takpannor som är trasiga byts ut och mindre reparationer kan behövas. -Applicering av färgen. Färgen appliceras med färgspruta och pensel. Torktiden är beroende av hur hög luftfuktighet det är i luften, men vid RF 50% och vid +20graders värme tar det cirka en timma innan färgen torkar. Denna unika egenskap gör att det i närmast är riskfritt att måla även vid risk för regn. -Efterkontroll och besiktning. Målaren kontrollerar mycket noggrant och gör en slutbesiktning (gärna med kunden) och fyller i ett protokoll. Detta protokoll bifogas sedan fakturan. Villatak - Fast pris på en normalstor med tegelpannor eller betongpannor 13500,00 Kostnaden 13500,00 är inklusive moms med ROT-avdrag. Detta innebär att efter slutfört arbete får du en faktura på 13500,00+material som du har 10 dagar på dig att betala. -Har du ej rätt till ROT-avdrag blir då kostnaden 27000,00 inklusive moms+material. Priset gäller om lutningen är är brantare än 45grader då vi behöver specialutrustning. Vi lägger alltid på minst två strykningar! Vi kan hjälpa dig med tak byte om det behövs. Betongpannor och tegelpannor appliceras med en special typ av färg som har ett bindemedel som heter findispers polymerisat. Det är utmärkt att använda på alla sugande ytor som taktegel, betongtakpannor och liknande. Det fungerar även på eternit som är obehandlad. Kontakta oss för offert med fast pris. Takets tillgänglighet, lutning och vilket färgsystem det i dag har påverkar priset.
ni med zanda betong eternit o plåt tak högtryckstvätas grundmålas o en färg med härdare blir som ett nytt tak 25 års erfarenhet fri offert 25% av vad nya takpannor skulle kosta 10 års garanti halmstadfasadmaleri.n.nu