Quantcast
Till salu inom: ”

gamla scoutmärken förordningen säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

(Stockholms Rådstufvurätts 3 Afdelning. )1730 Kongl. majt:s : Förtekning På Kongl. Förordningar, Resolutioner och Påbud samt andre Publique Handlingar, så ock Kongl. Swea Hoff-Rätts Bref, som år 1730 äro genom Trycket utgångne. Härjemte Följer en upsats på Borgmästare och Råds i Stockholm på ofwannämnde : år : utgifne tryckte Publicationer. Kungl. Maj:t (1730) (medarbetare) Stockholm : Kongl. tryckeriet, 1742 Svenska s. Bok. Inalles 538 sid. Ett antal utvikbara planscher över arkitektur och inredning. Samtida ljust hfrbd med guldornerad rygg med upphöjda bind och röd ryggtiteletikett. Utförligare redogörelse för vilka förordningar som ingår kan på anmodan ges.
"Kongl. Maj:ts nådiga Förordning och Reglemente angående Lots- och Båk-inrättningen i Riket. 1827. 116, [4] + utvikbar plansch. Häftad. Tagen ur band.- Bjuder ni på denna artikel bekräftar Ni att Ni har läst och godkänt våra leverans och betalningsvillkor, dessa kan läsas på ""min personliga"" sida på http://www.tradera.com/trader/message_show.asp?id=663514 - Angående vår Tradera Direkt försäljning: Leverans sker från vårt lager en gång i veckan (oftast torsdagar) oavsett när beställning är gjord. Läs vår personliga sida för mer information. "
Sthlm, sal. Wankifs änckia, 1696. 4:o. (4) s. Tagen ur band och med smårevor i inre marginalen. Oskuren. Döda as förpestade städerna och landsbygden och att ta hand om det ansågs av tradition som oärligt. Denna förordning utverkad av Karl XII stadgar bl.a. att man i städerna ska lämna djuren till bödeln som betalas efter fastställd stadga men på landet kan tjänstehjon sköta flåningen av kropparna. Den som smädar en person som åderlåtit, botat, flåt eller vallackat boskap ska böta 40 daler silvermynt. Dessa yrken var omgärdade av tabuföreställningar och utfördes ofta av ""sockenlappar"" och ""tattare"" (resandefolk).
Hej Seniorscoutlaget Fìishmoóze, Norrköping, söker en del äldre märken. Det vi i första hand söker är: -Stigfinnaren (6 st.) -Utsikten (6 st.) -Insikten (6 st.) Övriga märken är också av intresse, vi försöker komplettera våra skjortor med de gamla märkena. Telefonkontakt säkrast e.kl. 15::00 (jobbar mycket natt.)