Quantcast
Till salu inom: ”

ortodoxa ikoner till salu säljes

Tidigare annonser till salu

Artos & Norma Bokförlag. 2006. 160 s. Häftad. Nyskick. Prof Per-Arne Bodin presenterar här en insiktsfull beskrivning av och introduktion till den ryskortodoxa andliga traditionen. Boken börjar i den bysantinska bakgrunden med ett kapitel om ikonen och den bysantinska hymnen. Sedan följer kapitel om den ryska munktraditionen, om de gammaltroende, om dissidenter i det heliga Ryssland, om dårar i Kristus, om Gogol och om den store ryskortodoxe teologen och filosofen Pavel Florenskij. Med utgångspunkt i den ortodoxa andliga traditionen ger Per-Arne Bodin också djupa insikter i ryskt tänkesätt och i den ryska litteraturen och kulturen ? både historiskt och för det som sker i Ryssland idag. Detta är den fjärde omarbetade upplagan. Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet. Han är medlem av Vitterhetsakademien.
Carlsson Bokförlag, 2008. 190 + (1) s. Inbunden med skyddsomslag. 30 x 20 cm. Vikt 1090 g. Skyddsomslaget med lättare slitage och några små riss. Stämplad "recensionsexemplar" på övre snittet. I övrigt skick som ny. Mycket rikt illustrerad i färg. * * * Margareta Attius Sohlman är forskare och ledande kännare av slavisk ortodox kultur- och religionstradition. Denna bok är resultatet av många års forskning kring frågor rörande den ortodoxa idévärlden, där kyrkan i långliga tider varit tongivande för att inte säga allenarådande som kulturhärd. Här undersöker och analyserar hon ikonen ur dogmatisk och idéhistorisk aspekt.
Carlssons bokförlag. 1 uppl. 2008. 190 s. Inbunden. Nyskick. Skyddsomslag finns i nära nyskick. Mycket rikt illustrerad i färg. Vad är en ikon? Margareta Attius Sohlman svarar på denna fråga och mycket mer. Margareta är forskare och ledande kännare av slavisk ortodox kultur- och religionstradition. Denna bok är resultatet av många års forskning kring frågor rörande den ortodoxa idévärlden, där kyrkan i långliga tider varit tongivande för att inte säga allenarådande som kulturhärd. Här undersöker och analyserar hon ikonen ur dogmatisk och idéhistorisk aspekt. Finns stämpel med "gallras" inne i boken..
Häftad i gott skick Sigtuna: Cinclus 1982 [ 142 s. :ill. ;24 x 17 cm; 392 gr ] - UR FÖRORDET: I föreliggande bok vill jag dels ge en presentation av Gunnar Ekelöfs egna teckningar och texter vilka tidigare, med något undantag, ej varit publicerade, dels visa på samband med avantgarderörelser där integrering av konstarterna är den drivande idén. - Boken ingår i en serie texter om nordisk modernism med tonvikt på 20-talet. År 1983 utkommer jag med en publikation där dansken Tom Kristensen är det bärande namnet och året därpå ett större arbete om den finländska modernismen. - Av den sistnämnda texten finns redan ett utkast eller en skiss publicerad av mig i Horisont 2/1981 med rubriken Avantgardebilden i det finländska litterära 20-talet. - Det är i Finland sommaren 1913 den stora futuristkongressen äger rum med deltagare som Malevitj, Krutjonych, Matiusjin - Av särskilt intresse för mig, men mer som en underliggande tankegång i denna bok, är Ekelöfs non-figurativa förhållningssätt till bilden och den religiösa ortodoxa ikonen som i dikten Xoanon (Saga om Fatumeh, 1966 s. 45) relaterad till Malevitjs korsbilder.- UR INNEHÅLLET: - I BILDEN . - - Förord 9 -11 -x- Inledning 12-16 -x- Integrationstanken inom konstarterna . 17-21 -x- Gunnar Ekelöf och Otto G Carlsund 22-24 -x- Stockholmsutställningen och katalogtexten 25-27 -x- Den non-figurativa konsten 28-30 -x- Helion 30-31 -x- Art concret 31-34 -x- Gunnar Ekelöfs teckningar efter manifestet Art concret 35-44 - - II SPRÅKEXPERIMENT 45-55 - - Transrationellt språk 45-46 -x- Dadaismen. Hugo Ball, Kurt Schwitters 47-55 -x- Avslutning 56-57 - Appendix I Förstudier (på franska) till vissa dikten Sent på jorden (1927-29) 59-112 - Appendix II AC 113-134 - Källor och Litteratur 135-137 - Illustrationsförteckning 138-139 - Personregister 140-142. - TIPS ! Du kan enkelt söka efter fler böcker i ett speciellt ämnesområde utan att få upp tusentals ovidkommande söksvar. - GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: Gz Särskilda författare

... eller prova att söka på antika ikoner