Quantcast
Till salu inom: ”

thomas palmqvist konst säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

LIND & CO 2003. 18,0*14,0 cm. 315 sidor. Thomas de Quincey, en av de mest egenartade engelska 1800- talsromantikerna, är mest känd för En engelsk opieätares bekännelser, där han berättar om sitt mångåriga missbruk av opium och hur det påverkade hans skapande. I den här volymen föreligger nu två andra texter. Den första, Soldatnunnan, är en omtumlande pikaresk om en ung kvinna som rymmer från ett kloster i Baskien vid skiftet mellan 1500- och 1600-talen. Förklädd till man ger hon sig ut på en lång färd som bland annat för henne till Sydamerika, där hon är med om otaliga äventyr. Den andra texten heter Om mordet som skön konst och är precis så utmanande som titeln antyder. Här framträder de Quincey som den briljante och underhållande essäist han var. Båda texterna presenteras i Majken Johanssons eminenta översättning från 1966. Boken inleds med en essä av Gunnar Harding. ISBN
Cinclus Bromma. 1989. 208 s. Häftad. 24x16,5cm. 510 gram. Gott skick. Illustrerad. Ur Ulf Thomas Mobergs förord: Avsikten med denna framställning är att dels ge prov på Artur Lundkvists artiklar om bildkonsten, dels presentera, för den äldre generationen välkända, litterära texte om surrealismen. De inledande kapitlen är förstås endast ett urval av de många intressanta textresonemang Artur Lundkvist för. Ord och bild var för tjugotalets surrealister i Paris förbundna med varandra. Bilden jämställs med ordet. För Artur Lundkvist representerar bilden ett sätt att "liksom utforma tanken till en symbol, emblem. Något åskådligt och gripbart, påtagligt". Han finner att alla bilder har en påtaglighet, varje bild kommer människan närmare än vilket som helst teoretiskt resonemang. Bilden innehåller alltid kärnan till en tanke. Tanken är innesluten i bilden. Undan för undan framträder tanken via bilden. Men det bildkonstnärliga och litterära bildspråket kan inte utan vidare jämföras "det är dock i båda fallen fråga om ett konkretiserande seende som samtidigt har visionära drag" (Intervju)..
Art by Thomas Palmqvist, skepp i koppar på trä. Storlek yttermått 135 hög, 60 bred. Mycket vackert på husfasad vid havet? eller inomhus där det hittills har suttit.
"Tavla" i storlek ca 130 x 78 cm
Konsten att argumentera Thomas Anderberg Pris: 30kr Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv Roger Säljö Pris: 50kr Den värdefulla praktiken yrkesetik i pedagogers vardag Kennert Orlenius, Airi Bigsten Pris: 150kr Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter Sven Hartman Pris: 100kr Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar teoretisk och praktiska perspektiv Thomas Nordahl, Mari-Anne Sörlie, Terje Manger, Arne Tveit Pris: 200kr Respekt för läraryrket om lärares yrkesspråk och yrkesetik Gunnel Colnerud, Kjell Granström Pris: 30kr Katekeser Kyrillos av Jerusealem Pris: 50kr Families in the new testament world: Households and house churches Carolyn Osiek, David L. Balch Pris: 150kr Inledning till etiken Göran Collste Pris: 100kr Moderna kommuner Stig Montin Pris: 50kr Svensk politik Olof Petersson Pris: 200kr Det mångreligiösa Sverige ett landskap i förändring Daniel Andersson, Åke Sander (red.) Pris: 100kr The globalization of world politics an introduction to international relations John baylis, Steve Smith, Patricia Owens Pris: 100kr Gud och det utvalda folket inledning till Gamla Testamentet LarsOlov Eriksson, Åke Viberg Pris: 200kr Handbok för grupparbete att skapa fungerande grupparbeten i undervisning Kjell Granström, Stefan Jern, Tomas Jungert, Johan Näslund Pris: 100kr Juridik för pedagoger Mare Erdis Pris: 30kr Utstött en bok om mobbning Christina Thors (red.) Pris: 100kr Museer och kulturarv Lennart Palmqvist, Stefan Bohman (red.) Pris: 50kr Hjärtpunkten evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen Carl Axel Aurelius Pris: 50kr Barns visuella kulturer skolplancher och idolbilder Anna Sparrman Pris: 150kr Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen Zygmunt Bauman Pris: 50kr På riktigt: Vardagens erfarenheter och mässans mysterium Eva Maria Blom, Bo Larsson, Jan Sahlin, Kerstin Wimmer Pris: 30kr För mer information om böckerna, smsa eller maila gärna! Köparen står för eventuella fraktkostnader.