Quantcast
Till salu inom: ”

erik strömberg konst säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Hur järnvägen format stad och land. Bokförlaget Arena & Banverket. Värnamo, 1999. 188,[1] sidor. Rikt fotoillustrerad i färg och s/v samt andra illustrationer. Förlagets blindpressade dekorerade svarta klotband med skyddsomslag. [34,5x24,5 cm]. Fint skick. Innehåller: Ludvig Rasmusson, Utsikt från ett tåg; Lena Andersson-Skog & Jan Ottosson, Hela folkets järnväg mellan stat och marknad; Eberhard Löfvendahl, Järnvägens betydelse för vårt ortnamnsskick; Lars B. Johansson, Från stenkolsrök till miljömärkt el; Orvar Löfgren, Järnvägsresans psykologi; Ulrika Knutson, Konsten tar tåget; Mikael Strömberg, 'Det låter apa, en apa som åker tåg'; Gunilla Linde Bjur & Bertil Malmström, Spår i staden; Lisa Warsén & Stina Sjöström, Från tåget ser man tussilago!; Clas Florgård, Infrastrukturens landskap; Mattias Qviström, Om järnvägen och det otidsenliga landskapet; Henrik Rundquist, Snabbtågens arkitektur - formens, funktionens och teknikens samspel; Rune Lindberg, Den nya ingenjörskonsten i ett samverkande Europa; Erik Westholm, Tid, rum, individ och tåg; Lars Berggrund, Järnvägen i förändringens tid; Ortnamnsregister.
Publisher: Tidningen StudiekamratenPublication Date: 1948Binding: Original ClothBook Condition: Very GoodDust Jacket Condition: GoodSigned: Signed by AuthorEdition: First Edition, Förlagets beige klotband med ryggtitel i guld, grå översnitt, i utmärkt skick, ill.omsl.pp.lite narig. Dedik.på förs.bladet: Till Redaktor Erik Westerberg med tack för visat intresse fr. Sixten Strömberg. Rikligt ill.i s/v, orig.omsl. medbunden, 278+(2) sid. 600 gr.
Har nedanstående kurslitteratur till försäljning. Kan skickas, men fraktkostnaden tillkommer då självklart. "Från miljöpolitik till hållbar utveckling - en introduktion" Elisabeth Corell & Henriette Söderberg. Upplaga 1, ISBN 97891470722033 / 9789147072033 Mycket fint skick, enstaka understrykningar i blyerts. Pris: 250:- "Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar" Annika Staaf & Lars Zanderin. Upplaga 2, ISBN 9789147094363 Nyskick. Pris: 150:- "Introduktion till EU:s miljörätt" Annika Nilsson. Upplaga 3, ISBN 9789173590303 Aldrig öppnad, fortfarande plomberingsplasten kvar. Pris: 70:- "Allmän förvaltningsrätt" Håkan Strömberg & Bengt Lundell. Upplaga 24, ISBN 9789147089093 Nyskick, aldrig läst. Pris: 280:- "Moderna kommuner" Stig Montin. Upplaga 3, ISBN 9789147086467 Mycket bra skick. En del understrykningar i blyerts. Pris: 250:- "Jourhavande medborgare" Erik Amnå. Upplaga 1, ISBN 9789144037240 Mycket bra skick. Fåtal understrykningar i blyerts. Pris: 200:- "Hela världen - Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen" Anders Öckerman & Eva Friman. Upplaga 1, ISBN 9789144026978 Mycket bra skick, några understrykningar i blyerts. Pris: 180:- "Regionalpolitikens geografi - Regional tillväxt i teori och praktik" Frida Andersson, Richard Ek & Irene Molina. Upplaga 1, ISBN 9789144015415 Bra skick. En del överstryckningar med färgad överstrykningspenna. Pris: 190:- "Konsten att lyckas med sina studier" Bosse Angelöw. Upplaga 2, ISBN 9789127094024 Mycket bra skick, inga under-/överstryckningar. Pris: 90:- "Jorden en ö - En global miljöhistoria" Sverker Sörlin & Anders Öckerman. Upplaga 2, ISBN 9127074854 / 9789127074859 Nyskick. Pris: 100:- "Miljöetik i praktiken" David Kronlid. Upplaga 1, ISBN 9789144042756 Nyskick. Enstaka blyertsunderstrykningar. Pris: 250:- "Geografiska Informationssystem - Tillämpningsexempel" Lennart Olsson. Upplaga 1, ISBN 9154059038 / 9789154059034 Nyskick. Pris: 150:-
Dags att rensa lite bland mina studieböcker. Väder och vind, P-G Andbert och Gunilla Mattsson ISBN 91-44-38551-X Naturkunskap B, Anders Henriksson ISBN 978-91-40-63503-7 The cassowary´s revenge, Donald Tuzin ISBN 0-226-81951-5 Matematik B 3000 komvux, ISBN 978-91-27-51026-5 Matematik från A till E Kurs B, Liber ISBN 47-01677-8 Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, Bengt Persson ISBN 47-05109-4 Små platser- stora frågor, en introduktion till socialantropologi, Thomas Hylland Eriksen ISBN 91-578-0343-9 Våra stenar, Erik Schou och Ulf Svedberg ISBN 978-91-518-4636-1 Respekt för läraryrket, Gunnel Colnerud och Kjell Granström ISBN 91-7656-529-7 Domens eller hjärtats etik? Olof Franck ISBN 91-44-02694-3 Geographies of development, Robert B. Potter m fl ISBN 0-13-060569-7 Etnologiskt fältarbete, Kaijser och Öhlander ISBN 91-44-00944-5 Konsten att lyckas med sina studier, Angelöw ISBN 91-27-09402-2 Introduktion till kartografi och geografisk information, Hall mfl ISBN 91-44-04050-4 Värdegrund och samhällsutveckling, Hedin och Lahdenperä ISBN 91-7656-480-0 Utvecklingssamtal- perspektiv och genomförande, Buckhöj-Lago ISBN 91-7205-290-2 Genusperspektiv i skolan- om kön, kärlek och makt, Franck ISBN 978-91-44-04547-4 Juridik för pedagoger, Erdis ISBN 91-44-03631-0 Klimatförändringar- Naturliga och antropogena orsaker, Bogren, Gustavsson och Loman ISBN 91-44-04467-4 No logo, Klein ISBN 91-7324-913-0 Etnicitet och nationalism, Hylland Eriksen ISBN 91-578-0012-X Geobiosfären- en introduktion, Andréasson ISBN 91-44-03670-1 Befolkningen, Sveriges nationalatlas ISBN 978-87760-41-9 Berg och jord, Sveriges nationalatlas ISBN 91-87760-50-9 Lärarens Handbok ISBN 91-85096-830 Pedagogisk bedömning ABC, Lindström och Lingberg ISBN 13: 978-91-7656-594-0 ISBN 10: 91-7656-594-7 Skriva för att lära, Dysthe mfl ISBN 91-44-04114-4 Skolhemligt? Offentlighet och sekretess i förskola, grundskola och gymnasiet samt PuL, Rimsten ISBN 91-646-2202-9 Lärandets grogrund, Pramling Samulsson och Sheridan ISBN 978-91-44-01522-4 Social omsorg, Kangas Fyhr ISBN 978-916229588-2 Medicinsk grundkurs, Gillå ISBN 91-622-6605-5 Vård och omsorg vid demenssjukdomar, Skog ISBN 978-916229173-0 Sjukvård, Strömberg ISBN 978-91-622-6601-1 Jag har inte skrivit priser på böckerna så kom med bud på böckerna ni vill köpa. Har ni frågor om böckerna är det bara att höra av sig. MVH Johanna
Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik(2011) inga markeringar 200:- & Konsten att tala. Övningsbok i praktisk retorik(2004) inga markeringar 150:- - Hellspong, Lennart Klassisk retorik för vår tid(2008)- Lindqvist Grinde, Janne, inga markeringar, 250:- Textens hantverk. Om retorik och skrivande(2013)- Lindstedt, Inger, inga markeringar 150:- Bildens retorik i journalistiken(2010) - Mral, Brigitte & Olinder, Henrik, nysklick, 200:- Praktisk argumentation(2008) - Onsberg, Merete & Jørgensen, Charlotte, inga markeringar, 100:- Handlingsoffentlighet och sekretess - Håkan Strömberg, Bengt Lundell, inga markeringar 80:- Tjänstemän i politiken - Erik Hysing, Jan Olsson 2012, inga markeringar 180:- Projektledning i offentlig miljö - Jensen, Johansson Löfström 2007, inga markeringar 200:- Professioner i offentlig förvaltning - Torgny Klasson 2010, inga markeringar 150:- Aktiveringens politik - Magnus Dahlstedt, inga markeringar 180:- Mänskliga rättigheter, en indroduktion - David I. Fisher upplaga 6:1, nyskick 150:- Politiska ideologier i vår tid - Reidar Larsson 7:e upplagan 150:-, överstrykningar i boken