Quantcast
Till salu inom: ”

finska näbbstövlar lappstövlar säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Beskrivning: Vi söker nu dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning (studerar, deltidsjobb, egen företag mm) och vill ha extra jobb. Det är extrajobb till en kundtjänst som vi främst söker till men det finns även möjlighet till att komma ut till fler av våra kunder. Krav på person: Som person ska du vara framåt, flexibel och positiv. Du ska ha möjligheten och viljan att kunna hoppa in vid kort varsel. Då kundtjänsten riktar sig till finska kunder är goda kunskaper i det finska språket ett krav.
SLS Atlantis 2009. Inbunden med skyddsomslag. Boken är ny! Maktens mosaik är en antologi om det svenska riket under perioden 15001800. En dåtida regent var inte sällan kung på olika villkor i de enheter som ingick i hans rike. Han riskerade i princip att hamna i krig med sig själv. Historiker från Sverige och Finland lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med betoning på den östra riksdelen. För jämförelsens skull ingår också en uppsats om Norge inom den oldenburgska staten, som i likhet med Sverige var ett maritimt välde. Boken diskuterar de olika statstyperna konglomeratstat, enhetsstat och nationalstat samt hur integrering och unifiering tog sig uttryck inom dessa. Hur uppfattades rikets delar och helheter? När upphörde Sverige att uppfatta sig som en stormakt? Drömmen om en återförening av Finland och Sverige var anmärkningsvärt seglivad efter 1809 och kom till ytan vid lämpliga politiska konjunkturer. Nationell identitet och självbilder både före och efter den smärtsamma riksdelningen behandlas också, liksom gränser mellan det svenska och det finska, centrum och periferi och mellan överhet och undersåtar.
Sthlm, 1918. Klammerhäftad. Det sköra omslaget lite nött och stämpeln ""Pris: 25 öre"" har flutit ut något. Det bakre med svaga fläckar. Med Algot Holbergs samtida namnteckning på insidan av främre omslag. Utgiven på Frams förlag. Det sällsynta originalet av Kuusinens egen redogörelse för finska inbördeskriget. Otto Ville Kuusinen (1881-1964) var en av de ledande krafterna inom den röda sidan i inbördeskriget. Efter nederlaget flydde han till Ryssland där han blev en av Lenins förtrogna. Han var sekreterare i Komintern 1921-29 och utnämndes 1939 till chef för en sovjettrogen Finländsk republik, den s.k. Terijokiregeringen. Texten nyutgavs 1973.
Finska näbbstövlar, lappstövlar
Lappstövlar/ sameskor/näbbstövlar/ retro/ finska 44