Quantcast
Till salu inom: ”

perspektiv på sociala problem säljes

Tidigare annonser till salu

Varför är alla samhällen ojämlika? Och vilka möjligheter har den svagare parten i en social relation att bevara sin integritet trots skillnader i makt? Jämlikhetens problem är en av den politiska filosofins centrala stridsfrågor, men de flesta som behandlat den har försökt att Þnna argument för eller emot jämlikheten istället för att diskutera varför ojämlikheten uppkommer. Snarare än att ge ett recept för ett jämlikt samhälle diskuterar denna bok vilka möjligheter en människa har att med bibehållen integritet hantera sitt begränsade inflytande över den egna livssituationen. I fokus för intresset står det judiska folket, vars historia följs i en bred exposé från forntiden ATLANTIS 1998. 8:o. Förlagsband med skyddsomslag. 352 sidor. ISBN 91-7486-673-7
Larson/Provita. 1994. 192 s. Kartonnerad. Gott skick. Namn skrivet första uppslaget. Men för övrigt i mycket gott skick. Smärta och droger är grenar samma träd. Boken handlar om smärta ur ett brett och utvidgat fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv: uppkomst, funktion, utredning, behandling. Den handlar också om smärtan som signal till förändring eller konservering, lösning eller låsning. Smärtstillande och sinnesändrande droger, legala och illegala, beskrivs och sätts in i ett helhetsperspektiv för individen, familjen, samhället och mänskligheten. Författaren beskriver också sin metod "hjulmodellen" för analys och hantering av mänskliga problem, som visat sig effektiv vid både fysiska och psykosociala störningar. Fakta och funderingar illustreras av konkreta fall ur verkligheten.. L1
Alla böcker är inhandlade 2011 och väldigt fräscha. "Förstå socialt arbete" av Bengt Börjeson. Nypris 509. Säljes för 300. "Perspektiv på sociala problem" av Anna Meeuwisse och Hans Svärd. Nypris 369. Säljes för 200. "Internationellt socialt arbete" av Sven Trygged. Nypris 239, säljes för 125 kr. Professionsetik av Svein Aage Christoffersen. Nypris 345. Säljes för 200 kr Understanding social work av Neil Thompson (tredje upplagan 2009). Nypris 240. Säljes för 125 kr. Globala familjer av Marita Eastmond och Lisa Åkesson. Nypris 225, säljes för 100 kr.
Albert Bonniers Förlag & Bokförlaget Minerva. 1904 & 1912. 114 & 77 s. Inbunden. 17,2 x12 x 1,8cm. 254 gram. Mycket gott skick. Anm. bok mycket gott skick: bedömn. gjord trots ngn nötn. en del av pärmryggen. Två skrifter, utgivna av två olika förlag, inbunda i hårda, ljusgröna pärmar till en dubbelvolym, okänt när det gjordes. OM INNEHÅLLET: Kvinnan skapad af mannen - bemynd. öfvers. från norska originalets 9:e upplaga: en anonym dam redogör för sina försök att finna tillfredsställelse inom ramen för hennes könsroll och sociala tillhörighet. I Könslifvets problem, aukt. öfversättn. diskuterar professor A. Thompson könslivsproblematiken utifrån olika perspektiv, även samhälleliga.
Säljer nu delar av min studentlitteratur till rimligt pris. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken (Giddens, 2005) 100 kr Feminism (Gemzöe) 125 kr Mänskliga rättigheter: En introduktion (Fisher,2009) 80 kr Socialt arbete - en grundbok. (Meuwisse, Sunesson, Swärd) 250 kr Kunskap i socialt arbete (Blom, Morén, Nygren, 2006) 250 kr Perspektiv på sociala problem (Meeuwisse, Swärd, 2008) 250 kr Social omsorg i socialt arbete (Johansson, 2007) 250 kr Finns ålidhem. Svarar alltid sms och mail.