Quantcast
Till salu inom: ”

socialt arbete en grundbok säljes

Tidigare annonser till salu

Klas Åmark, hundra år av välfärdspolitik 150 kr Patel och davidsson, forskningsmetodikens grunder 140 kr Ahrne, Det sociala landskapet, 140 kr Olofsson, Socialpolitik 120 kr Jönson, Ålderdom som samhällsproblem 100 kr Elmer m flera, Svensk socialpolitik 100 kr Staaf och zanderin, mänskliga rättigheter i svensk belysning 120 kr Holgersson, Social politik och socialt arbete 180 kr Meeuwisse m flera, Socialt arbete en grundbok 320 kr Om någon vill köpa alla så fixar vi ett lite billigare pris =) Köparen står för frakten... Om inget svar, skicka ett sms.
- Socialt arbete: En grundbok, av Meeuwisse, Anna Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red.) Stockholm: Natur och kultur. - Perspektiv på sociala problem, av Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red.) Stockholm: Natur och kultur. - Social work. Themes, issues and critical debates, av Adams, R, Dominelli, L & Payne, M, (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. - Nytta och fördärv, Socialt arbete i kritisk belysning, av Denvall, Verner & Vinnerljung, Bo (red.). Stockholm: Natur och kultur. - Börjeson B (2010) Förstå socialt arbete. Andra upplagan. Malmö: Liber.
Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Ulla Jergeby 2008, Gothia. Pris 200:- Handlinsteori och mänskliga relationer Hans Berglind 1995, Natur och Kultur. Pris 100:- Samhällsproblem Ted Goldberg 2005, Studentlitteratur. Pris 250:- Hjälpprocesser i socialt arbete. Bengt Carlsson 2005, Studentlitteratur. Pris 150:- Mänskliga samhällen. Abram De Swaan. 2003, Arkiv förlag Pris 75:- Utvärdering i politik och förvaltning. Evert Vedung. 2009, Studentlitteratur. Pris 250:- Det goda förändringsarbetet- om individ och organisation i förändring. Bosse Angelöw. 1991, Studentlitteratur. Pris 150:- Tvärkulturella mötengrundbok för psykologer och socialarbetare. Carl Martin Allwood & Elise C Fransén. 2004, Natur och Kultur. Pris 150:-
Dunér, Anna. (2007). To maintain control: Negotiations in the everyday life of older people who no longer manage on their own. Göteborg University Department of social work. (30 kr) Engelstad, Fredrik. (2006). Vad är makt? Stockholm: Natur och Kultur. (90 kr) Henriksen, Arne & Vetlesen, Johan. (2001). Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur. (150 kr) Meeuwisse, Anna/Sunesson, Sune/ Swärd, Hans (Red) (2006). Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och Kultur. (200 kr) Petterson, Ulla. (2001). Socialt arbete, politik och professionalisering. Stockholm: Natur och kultur. (100 kr) Johansson, Stina (red)(2007): Social omsorg i socialt arbete. Malmö: Gleerups utbildning. (150 kr) Välfärdens ansikte mot 200-talet Socialvetenskaplig tidskrift. Årgång 14, nr 23, 2007. (30 kr)
Det börjar närma sig kursstart och jag säljer nu de sista böckerna sedan jag pluggade till socionom. Allwood, C.M, Franzén, E (2000). Tvärkulturella möten: grundbok för psyologer och socialarbetare - 200 kr Bergmark, Å (1998). Nyckelbegrepp i socialt arbete - 250 kr Bernler, G, Cajvert, L m.f.l (2001). Psykosocialtarbete: idéer och metoder - 300 kr Skau, G.M (2007). Mellan makt och hjälp: om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare - 220 kr ___________________ Alla böcker är i nyskick, inga markeringar, "hundöron" eller kladd. Kan skickas, men köparen betalar frakten.