Quantcast
Till salu inom: ”

suecia antiqua et hodierna kopparstick till salu säljes

Tidigare annonser till salu

kopparstick av W. Swidde. Stegeborgs slott ligger vid Slätbaken, den vik av Östersjön (Sinus maris Baltici), vari det på bilden så vackert speglar sig. Det ägdes vid 1600-talets mitt av pfalzgreven Johan Kasimir och hans gemål, Katarina av Vasa, vilkas vapensköldar synas överst på planschen och därpå av deras son hertig Adolf Johan. I bakgrunden utmärkes Ettersundet (Etter sund). ca 33,5 x 20,5 cm, bladet ca 40 x 31,5 cm. Vertikalt mittveck, lite brunfläckigt längs vecket och med en bristning nedtill i vecket som går ca 1 cm in i bildytan (utan pappersförlust)
Kopparstick ur praktverket Suecia Antiqua et Hodierna, kopparstick av E. Reitz 1693. Orienteringarna är: A. Ingången till slottsporten. B. Yttre borggården. C. Inre borggården. D. Gård där allehanda förnödenheter för slottets reparerande förvaras. E; Konungens maskintorn. F. Konungens batteri. G. Drottningens batteri H. Amiralitetsbatteriet. I. Handkvarn. K. Mynttornet. L. Tornet Kik-ut. M. Tornet Smale Henrik. N. Tornet Blacken. O. Slottskyrkan. P. Klocktornet. Q. Förrådshuset. R. Tornet Sluk-upp. S. Arsenalen. T. Frustugan. V. Strandporten. W. Hamnen. X. Kastmaskin. Y. Vattenverk. Z. Segeltornet. AA. Stora tornet Kik-ut. Ca 33,5 x 20 cm, bladet ca 40,5x31,5, horisontalt mittveck, bristning nedtill i vecket (utanför bildytan), svag brunfläck i övre marg vid vecket. bilden i två delar p g a scannerns format
Kopparstick av W. Swidde 1697. Den övre bilden visar det gamla Älvsborg, den nedre den nya fästningen, vilken uppfördes längre ned vid Göta älvs mynning, varvid även Erik Dahlberg var verksam. Rubriken härå lyder: Den nya sjöfästningen nära Göteborg, som kallas nya Älvsborg. I förgrunden ses en del av Aspholmen, i bakgrunden läsas namnen: Torpet, Årdalsnabben, Rynabben, Ramberget, Göteborg, Ryssås, Billingen och Käringberget. ca 34 x 28,5 cm, bladet ca 40 x 31,5 cm, vertikalt mittveck, bilden i två delar p g a scannerns format
Plan över platsen for den urgamla och ännu i eftervärldens minne vittberömda staden Vittalia i Småland, Jönköpings län och socknen Vetlanda med närgränsande orter, där märkliga spår av dess forna storhet än i dag visas invid Vetlanda by, till vars namn och öde den stora staden under tidernas lopp nedsjunkit, »Situs pervetustre et ad memoriam posteritatis celeberrimae quondam Urbis Vittaliae in Smalandiae praefectura» etc. Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709. ca 32,5x25,5 cm, bladet ca 40 x 31 cm, vertikalt mittveck, fyra mindre hål med prydlig gammal lagning med påklistrat papper, bilden i två delar p g a scannerns format
»Fahlkiöping» och »Waenersborgh», kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen Sc. Holmiae 1705». - Falköpings vapen visar en byggnad med tre torn. I bakgrunden utmärkas säteriet Viken (»Wijk»), Tiarp (»Tijärp») och Karleby, oriktigt kallat »Tiäraby» , godset Fårdala (»Föredal») och Ålleberg (»Ållebärget»). - Vänersborgs vapen visar en skuta. Staden uppstod genom staden Brättes förflyttning 1644 hit, mellan Vänern (»Waener Lacus») och Vassbotten (»Waasbottn»). I bakgrunden namnges delar av Dalsland och Västergötland, »Daliae Pars» och »Westrogothiae Pars», samt Halleberg (»Hallebergh»). ca 39 x 26 cm, bladet ca 40,5 x 31,5 cm. Vertikalt mittveck. Bilden i två delar p g a scannerns format