Quantcast
Till salu inom: ”

escoffiers stora kokbok säljes

Tidigare annonser till salu

Det bästa köket i världen är det franska, den bästa kokboken i världen är den som Escoffier, gett os
Det bästa köket i världen är det franska, den bästa kokboken i världen är den som Escoffier, gett oss. Detta är första delen. Pärmen ngt blekt och fläckad. Å&Å 1927, inb 360 s. ill. Ou.
Åhlen & Åkerlund. Översättn. M Henri Allard uppl. 1927. 350 s. Inbunden. 24,0x17,5cm. Gott skick. Det bästa köket i världen är det franska, den bästa kokboken i världen är den som Escoffier, mästaren bland alla kockar, gett oss. Han har inte nått sin berömmelse endast genom att upprätthålla alla det franska kökets traditioner, han har också delvis givit hela kokkonsten en renässans genom att modernisera många av de gamla recepten, göra dem mindre tunga, mindre kryddade. Han har dessutom själv komponerat en mångfald nya rätter. Det är därför inte en dag för tidigt, att hans kokbok i nytt och värdigt skick införlivas med svensk litteratur, som hittills saknat ett verk av denna rang. För de allra flesta är nog Escoffier inte annat än ett namn, låt vara ett mycket fint namn. Man vet ej vem som döljer sig bakom det. Därför några ord om Escoffiers person. Escoffier är en man, nu över de åttio, som från grunden lärt sitt yrke. Som helt ung kom han till sin farbror, som hade ett hotell i Nizza, och därefter fick han 1865 plats i Paris på det då för tiden högst fashionabla Moulin Rouge vid Champs Elysées. När fransk-tyska kriget bröt ut, år 1870, blev han genast inkallad som kökschef för generalstaben vid Rhenarmén, och då Mac Mahon hölls i fångenskap i Wiesbaden, förestod Escoffier hans hushåll där. Efter kriget återvände han till Moulin Rouge och kvarblev där till 1878. Emellertid fann han det vara missbruk av tid att förestå en restaurang, som inte hade högsäsong hela året. Han delade därför upp sitt år i två hälfter. På sommaren förestod han Luzerns förnämsta hotell. National, på vintern arbetade han på Grand Hotel i Monte Carlo, Efter några år blev han erbjuden chefskapet för Londons då förnämsta hotell, Savoy. Han antog anbudet och flyttade till London, där han sedan övertog samma befattning vid det nya, lika förnämliga Carlton Hotel. Där kvarstannade han till 1919. Men dessutom har han som sakkunnig kallats att sätta driften i gång på en mängd förnämliga hotell runtom i världen. Under hans ledning ha köken inretts på sådana berömda hotell som Grand Hotel i Rom, Hotel Ritz i London och Hotel Ritz i Madrid, Esplanadhotellet i Hamburg samt olika hotell i Johannesburg, Buenos Aires, Pittsburg och Filadelfia, och han har även varit med om starten av dessa hotell. Slutligen har han installerat köken på fyra stora tyska Atlantfarare. Escoffier har emellertid hunnit med ännu mer än så. Han har utbildat en mängd kockar, som nu utöva sin konst jordklotet runt, han har medverkat i en mängd tidningar och tidskrifter, han har öppnat hundratals utställningar i restaurang- och hotellbranschen, och sist men inte sämst har han givit ut flera stora kokböcker. Det är en av dessa vi nu framlägga som Husmoderns Presentbok. Helt naturligt har emellertid denna kokbok måst omarbetas för att passa de svenska hemmen. Denna omredigering har, i samarbete med Husmoderns redaktion, utförts av intendenten Arvid Swärd samt köksmästarna vid Diners de Paris i Stockholm Holger Hansen och Carl Hansen. Omarbetningen har sedan granskats och gillats av kökschefen vid en av våra allra förnämsta restauranger, Operakällaren, M. Henri Allard, som genom sin mångåriga vistelse i Sverige noga känner de svenska hemmens smak. Vad man först lägger märke till när man studerar Escoffiers kokbok. Är att den, som skrivit recepten, också kan konsten att laga dem; ingen har väl heller så som Escoffier inträngt i kokkonstens väsen. Vi tro därför, att han har något att lära även våra mest kunniga och erfarna husmödrar. Boken är emellertid ingalunda skriven uteslutande för de kunniga; alla husmödrar kunna ha nytta och nöje av den. Men detta arbete gör dock ej Men kokbok husmödrarna redan ha överflödig. Escoffiers kokbok är en bok för helg och fest. Lika naturligt och berättigat som det är, att vi inte alltid vilja gå i vardagskläder, lika naturligt är det, att vi då och då vilja slå litet på stort. Ingen kan då hjälpa oss så som Escoffier. Hans bok innehåller dock inte endast lyxrätter, utan även en del för vardagen det franska köket känner en mängd rätter på »rakt ingenting». Escoffiers kokbok omfattar som bekant 2 delar, av vilka del II utkommer under loppet av år 1928, och kommer att utgå som premiebok till Husdjur, mellan- och grönsaksrätter bakverk och efterrätter. Denna andra del har kanske mer än den första ett av det franska kökets allra främsta kännemärken; konsten att variera. På hur oändligt många sätt kan ej fransyskan tillaga samma råvara, så att den alltid tyckes vara en ny rätt! Vad det betyder för ett hems ekonomi behöver ej framhållas, det förstår var husmor. Men, invänder kanske någon, många av dessa rätter innehålla så dyra ingredienser. Detta är sant, men vi ha ändå ej uteslutit dem, ty vem vet om det ej för våra läsare kan komma ett tillfälle, då de just vilja försöka något riktigt fint och nytt. Och nyheter bjuder Escoffier på varje blad. Men å andra sidan äro inte alla Escoffiers fina rätter så kostsamma som det först kan tyckas. Vid jämförelsen med svenska recept finner man, att Escoffier många gånger är mycket sparsammare på ägg och smör och grädde, vilket vår matlagning ofta ödslar med. Däremot använder han oftare än vi t.ex. metoden att koka i vin. Men då man numera i Sverige kan få ett gott vin för kr. 1: 50 (för 40 öre i Frankrike), sa blir det inte så dyrbart, som det först låter, med några deciliter. Vad våra husmödrar kanske också komma att göra invändningar mot är, att de franska rättema fordra så många ingredienser, som vi ej alltid ha till hands, och att dessa rätter fordra mer tid och omtanke att laga än de vi äro vana vid. Vad ingredienserna angår, så måste husmodern ibland vid tillämpningen av de här meddelade recepten förenkla ? den svenska husmodern kan ej, som den franska, köpa alla råvaror i så små kvantiteter som helst. När vi vilja ha harhjärna, måste vi köpa en harhjärna, när vi köpa en hare, när vi önska torskmjölke, få vi köpa hela fisken o. s. v. I Frankrike däremot får man köpa allt i detalj, t.o.m. en tuppkam! Men förenkla ej för mycket, när Ni lagar efter denna kokbok! En skicklig husmor vet bättre än någon annan, att det ofta är de många ingredienserna som göra susen, fler kryddor ge mer piff än två! Och vad angår den omständliga tillagningen. Som Escoffier gärna förordar, så vet ju varje husmor, att verkligt god mat är arbetsam att laga, det hjälps inte det. Att laga god och fin mat fordrar kärlek och intresse, kunskap och tid.
Stockholm, Niloé, 1953. 723, [3] s. + 96 pl.-bl. L'art culinaire français. (originaltitel). Halvfranskt band.
Stockholm ; Uddevalla : Niloé, 1953 1953 Rött dekorerat helklotband i gott skick men med tillskrift försättsblad