Quantcast
Till salu inom: ”

horisont böcker säljes

Het horisont
F

Tidigare annonser till salu

- Hans språk är tydligt och lätt att följa. Människor och erfarenheter han berättar om blir levande och kommer oss nära, de har både egenart och allmängiltighet. Och så finns där kattens outgrundliga vishet att lära av. Kattens spinnande i nattmörkret - som ett samtal med evigheten.' Ur Matts Ryings artikel om Holger Lewin i tidskriften Horisont. I Solkatter ger Holger Lewin oss 22 dikter och bilder av sina kära katter. Tusenårsvisdom och tusenårsvisor spinner katten åt oss. Han nynnar i vind och skriver i våg och går sina egna vägar. Läs mer i Solkatter.
Skandinaviska bokförlaget 1972. Inb. Dek. laminat 328 sidor. Inplastad. Spricka i främre fals. Illustrerad. då och då händer det att vi, av en eller annan anledning, börjar undra vad som egentligen är tillvarons mening, vart vi är på vägoch varför, vilken slutdestinatione i själva verket är. Vi känner behov av att fastställa positionen. Världen befinner sig utan tvivel i en kris utan motstycke. Orosmoln hopar sig vid alla horisonter. Det kan inte ens den mest optimistiske förneka. En dag skall gry avslöjar en sällsam förklaring till hela världsförloppet och drar bestickande slutsatser för framtiden. Bra skick.
Svenska Litteratursällskapet i Finland (nr 537) Helsingfors. 1 uppl. 1986. 355 s. Inbunden. 21,5x15cm. 630 gram. Gott skick. Skyddsomslag finns i gott skick. Illustrerad. Ur omslagstexten: De studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur som är samlade i denna volym behandlar ämnen av övergripande art. I bokens första uppsats karaktäriseras dagdrivarnas generation, i den sista våra dagars kvinnomedvetna prosa. Däremellan presenteras ett brytningsskede i kritikens historia, modernismens sociala bakgrund och dess frändskap med östeuropeisk diktning. Vinterkrigets lyrik på landets båda språk skärskådas. Vidare granskas de politiska ideologiernas genomslag hos författarna samt några tidskrifters försök att öppna fönstren mot nya horisonter. Medarbetarna har anknytning till endera av de två svenskspråkiga litteraturinstitutionerna i Finland, vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi.
Indhold: Frem til naturen ; Er alternative samfundsforsøg et opgør med vækstens vold ; Om livskvalitet og udvikling ; Teologisk argumentation for testen: Forurening er blasfemi ; Mission - endnu? : religion og kristendom ; Tro og gerninger ; Omkring kristendom og politik ; Magt og afmagt i sprogets horisont : Ernst Fuchs ; Om det farlige : prædiken over Math. 8,23-27 ; Om depression : prædiken over Joh. 10,22-30 ; Forsvar for helligdagen : om en 2. umiddelbarheds muligheder og umuligheder ; Dåbstale
Bra Böcker. Tryckt 1977. Inbunden. Läderimitation. 223 sidor. 21x13cm. Mycket gott skick. Dekorerat skyddsomslag med illustrationer av Hans Arnold finns i gott skick - men med en liten reva på baksidan. Utdrag ur förlagets presentation: Ett sällsamt grönt moln vid horisonten. Och nästa dag är mannen och hans lille son ensamma - ensamma i vad som förefaller ett totalt övergivet Sverige... Vad har hänt? En ohygglig katastrof? I ordets allra djupaste mening är "Evakueringen" en psykologisk thriller, med stråk av isande skräck som borrar rakt in i själ och nerver.