Quantcast
Till salu inom: ”

medicinska sjukdomar ericson blocket säljes

Nedan följer ungefärliga träffar relaterade till din sökning:

F
F
F
F
F

Tidigare annonser till salu

Alla böcker är i gott skick. Vetenskapsteori för nybörjare, T. Thurén. (2007), 100:- Forskningsmetodikens grunder, R. Patel & B. Davidson. (2003), 100:- Kultur och hälsa, F. Ahmadi. (2008), 100:- Etik i basal omvårdnad, K. Malmsten. (2001), 50:- Lärande i praktiken, R. Säljö. (2000), 100:- Boken om kroppens åldrande, A. Viidik. (2002), 200:- Medicinska sjukdomar, E. Ericson & T. Ericson. (2002), 100:- Nursing research, D. F. Polit & C. T. Beck. (Seventh Edition), 75:-
Grundläggande omvårdnad 1-4 (Jahren Kristoffersen) 1000:- Farmakologi (Lindström & Norlén) 200:- Medicinsk teknik för sjuksköterskor (Björkman & Karlsson) 200:- Att utveckla mänskliga resurser i organisationer (Wolvén) 150:- Beginning reflective practice (Jasper) 150:- Vetenskapsteori för nybörjare (Thorén) 100:- Forskningsmetodikens grunder (Patel) 100:- Psychology - The science of mind and behavior (Passer & Smith) 200:- Medicinska sjukdomar (Ericson) 300:- Medicinsk miniordbok (Lindskog) 100:- OBS! Jag kan möta upp både i Jönköping, Borås och Göteborg.
Goodwill Redovisning 2-Christer Johansson, Rolf Johansson, Gunvor Pautsch. första upplagan. ISBN 978-91-523-0974-2 (nypriss 426- säljer för 300kr, använd en termin) Goodwill Redovisnig 2/ Uppgiftsbok-Christer Johansson, Rolf Johansson, Gunvor Pautsch. första upplagan. ISBN 978-91-523-0935-3 (nypriss 418- använd 1 termin, säljer för 300 ) J 2000 Affärs-juridik /kommentarer & lösningar, upplaga 2:1 ISBN 978-91-47-09093-8 (nypriss 283, säljer för 150kr) Goodwill Företags Ekonomi A- Eva Blomkvist, Bo Egervall, första upplagan ISBN 91-622-5389-1 (nypriss 337kr, säljer för 180kr) Medicinska Sjukdomar -Elsy& Thomas Ericson, 2:a upplagan ISBN 91-44-01894-0 (priss 80kr) Köparen betalar frakt.
Jag säljer nu äldre kurslitteratur för grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet. Iwarsson-Norrby (2007), Infektionsmedicin. Boken säljs nu för 250 kr. Ericson & Ericson (2002), Medicinska sjukdomar. Boken säljs för 120 kr. Björvell (2001, andra upplagan), Sjuksköterskans journalföring. Boken säljs för 50 kr. Weström, Åberg, aanderberg & Andersson (2005), Obstetrik och gynekologi. Boken säljs för 150 kr. Almås (red) (2002), Klinisk omvårdnad 1. Boken säljs för 100 kr.
Illustrerade medicinska sjukdomar 3 upplagan av Elsy/Thomas Ericson 2008 350kr(ord pris 664kr) Äldresjukvård av Åke Rundgren &Ove Dehlin 2004 200kr (ord 357kr) Etik i basal omvårdnad av Kersti Malmsten(andra upplagan) 2008 150kr (ord 257kr) Pedagogik inom vård och omsorg 2003 av Philhammar. 100kr(ord 240kr) Forskningsmetodikensgrunder av Patel&Davidson 2003 100kr(ord 223kr) Illustrerad Farmakologi 1 och 2 av Terje Simonsson 2001 200kr st( ord 315-360kr) Kirurgiska sjukdomar av bla Andersson&Jeppesson mfl. 2004. 350kr(ord 550kr) Hämtas i Uddevalla.